Generalne Wykonawstwo zadania inwestycyjnego w Sanatorium nr 1 obejmującego modernizację jadalni, sal kinezyterapii z adaptacją pomieszczenia pod komorę niskotemperaturową na terenie Uzdrowiska Nałęczów.

Inwestycja zakończona.