Generalne wykonawstwo budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Chodźki 27 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu objętego pozwoleniem na budowę.