BIURO ZARZĄDU
ul. Energetyków 19
20-468 Lublin

81 533 28 88
81 533 28 88
biuro@js-budownictwo.pl

NIP: 712-30-90-688
REGON: 060295431

Piotr Szawarski – Prezes Zarządu


Piotr Jaguś – V-ce Prezes Zarządu


Piotr Falandysz – Dyrektor ds. Realizacji


Magdalena Marciocha - Dyrektor Biura Zarządu


Formularz kontaktowy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest JS Budownictwo sp. z o. o z siedzibą w Lublinie, ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin.
2) W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@js-budownictwo.pl
3) Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią kierowanej do nas wiadomości (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust 1 pkt. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
4) Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość.
6) Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.