Budowa budynku usługowo-produkcyjnego wraz instalacjami sanitarnymi zlokalizowanego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Vetterów 6a w Lublinie.