Roboty budowlane polegające na modernizacji i robotach wykończeniowych budynku LPNT w Lublinie segment III i IV – ETAP II – dokończenie robót budowlanych oraz wyposażenie w niezbędne instalacje i urządzenia segmentów III i IV.