Wykonanie całości konstrukcji obiektu w technologii betonu architektonicznego. Generalne Wykonawstwo: Budowa Sali wystawienniczej PNTWL S.A.- Segment III z niezbędną infrastrukturą przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie.

Inwestycja zakończona.