I etap: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku biurowo-socjalnego w Lublinie przy ul.Mełgiewskiej 32A

II etap: wykonanie, zakup robót i materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali magazynowej w Lublinie przy ul.Mełgiewskiej 32A

Inwestycja zakończona.