Grudzień 2020 r.

Podpisaliśmy umowę z firmą ALIPLAST sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie na budowę budynku bazy sprzętu przy ul. W. Moritza 3 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.