Czerwiec 2014 r.

Podpisaliśmy umowę z GT85 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót I etapu inwestycji pn. Zakład produkcji maszyn dla GT85 Polska sp. z o.o.” obejmującego wykonanie robót ziemnych i fundamentów wraz z niezbędnymi towarzyszącymi robotami branżowymi