Październik 2012 r.

Podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku domu studenckiego Manhattan przy ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.