Wrzesień 2020 r.

Podpisaliśmy umowę z ALIPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy hali produkcyjno – magazynowej przy ul. Moritza w Lublinie (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie).