Wrzesień 2018 r.

Wygraliśmy przetarg na budowę budynku produkcyjno-magazynowego fabryki MARGOMED przy ul. Plewińskiego i Hessa w Lublinie. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol z siedzibą w Lublinie. Obiekt znajdować się będzie w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.