Styczeń 2020 r.

Podpisaliśmy umowę na kompleksowe wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku Centrum Dystrybucji EUROCASH przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.