Styczeń 2018 r.

Firma JS Budownictwo sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu Gazel Biznesu.

Tytuł przyznawany jest przez dziennik Puls Biznesu we współpracy z firmą Coface Poland.

Celem rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.

KRYTERIA RANKINGU

Gazela Biznesu 2017 jest firmą, która:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2014 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
  • w roku bazowym 2014 osiągnęła przychody ze sprzedaży w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2014-2016 z roku na rok notowała wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty,
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.