Styczeń 2017 r.

Podpisaliśmy umowę z SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót modernizacyjno-remontowych hali przy ul. Budowlanej 28 w Lublinie dla Inergy Automotive Systems Poland sp. z o.o.