Rozbudowa hali w Lublinie przy ul. W. Moritza 3 w Lublinie (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie).