Wykonanie specjalistycznych fundamentów pod prasy wraz z fundamentem pod przenośnik na Zakładzie Kołowni przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.

Inwestycja zakończona.