Generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i miejscami parkingowymi  zadania PORĘBA-ROZTOCZE przy ul. Gęsiej 28 w Lublinie.

Inwestycja zakończona.