Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach osiedla ORKANA RESIDENCE w Lublinie pomiędzy ul. Orkana a Hetmańską (obok Spa Orkana).