Inwestycja obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym oraz budynku sterylizatorni dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego MARGOMED na działce położonej przy ul. Plewińskiego/Hessa w Lublinie (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie).