Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Północnej w Lublinie dla LUK sp. z o. o. SKA z siedzibą w Lublinie.