Generalne wykonawstwo: Budowa hali produkcyjno – magazynowej oraz budynku biurowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

  1. wykonanie stanu surowego hali produkcyjno – magazynowej o pow. 13.000 m2, kubatura 145.352 m3.
  2. roboty ziemne na pow. 20.000 m2 w tym budowa nasypu średniej grubości 2m na pow. 13.000 m2,
  3. wykonanie podłoża pod posadzkę oraz posadzki przemysłowej ze zbrojeniem rozproszonym powierzchniowo utwardzanej o pow. 13.000 m2,
  4. budowa “pod klucz” 3 kondygnacyjnego budynku biurowo – administracyjnego o pow. 4.125 m2, kubatura 16.513 m3.

Inwestycja zakończona.