Październik 2012 r.

Podpisaliśmy umowę z URSUS S.A., Oddział Lublin, z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót budowlanych i projektów wykonawczych dotyczących przebudowy hali w części A, B, C i D wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego na terenie URSUS S.A. Oddział Lublin, przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.

http://www.ursus.com.pl/