Maj 2019 r.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych na terenie budowy budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Północnej w Lublinie.