Maj 2018 r.

Podpisaliśmy umowę z PPH PARYS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na budowę zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.