Maj 2018 r.

Zawarliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym MARGOMED Stanisław Margol z siedzibą w Lublinie na budowę budynku sterylizatorni z zapleczem socjalnym przy ul. Plewińskiego / Hessa w Lublinie. Obiekt znajdować się będzie w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.