Maj 2014 r.

Otrzymaliśmy kolejne zlecenie od POL-SKONE sp. z o.o. na budowę budynku tartaku wraz z zapleczem socjalnym
i przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Niemce.