Listopad 2019 r.

Podpisaliśmy umowę na budowę budynków mieszkalno-usługowych przy skrzyżowaniu ulicy Północnej oraz alei Kompozytorów Polskich.

W skład inwestycji o nazwie Dwie Wieże wchodzą dwa budynki:

– Wieża Północna, w której będą znajdować się 32 pokoje studenckie oraz 47 lokali mieszkalnych,
– Wieża Południowa, w której znajdzie się 79 lokali mieszkalnych.