Listopad 2015 r.

Podpisaliśmy umowę z SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń szatni, łaźni, węzła cieplnego i korytarza w piwnicy w obiekcie nr 30 przy ul. Budowlanej 28 w Lublinie.