Lipiec 2018 r.

W ramach programu stażu zawodowego realizowanego w związku z projektem ,,Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” umożliwiamy zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych uczniom Technikum Budowlano – Geodezyjnego w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie.