Grudzień 2021 r.

Żagiel Dom sp. z o.o. podpisał z nami umowę na kontynuację budowy osiedla ORKANA Residence.

W ramach etapu II  powstaną trzy budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Hetmańskiej w Lublinie.