Czerwiec 2020 r.

Podpisaliśmy umowę z firmą TECHJON z siedzibą w Lublinie na budowę budynku socjalno – biurowego oraz hali produkcyjno – magazynowej  wraz z infrastrukturą w miejscowości Barak gm. Jastków.