Sierpień 2012 r.

Podpisaliśmy umowę z Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie na rozbudowę i przebudowę budynku Centrali Banku Spółdzielczego.