Maj 2012 r.

Wygraliśmy przetarg organizowany przez Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. w Lublinie na modernizację i roboty wykończeniowe budynku LPNT w Lublinie segment III i IV – ETAP II – dokończenie robót budowlanych oraz wyposażenie w niezbędne instalacje i urządzenia segmentów III i IV