BIURO ZARZĄDU
ul. Energetyków 19
20-468 Lublin

81 533 28 88
81 533 28 88
biuro@js-budownictwo.pl

NIP: 712-30-90-688
REGON: 060295431

Piotr Szawarski – Prezes Zarządu


Piotr Jaguś – V-ce Prezes Zarządu


Piotr Falandysz – Dyrektor ds. Realizacji


Magdalena Marciocha - Dyrektor Biura Zarządu


Formularz kontaktowy:
Administratorem danych osobowych jest JS Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią kierowanej do nas wiadomości (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust 1 pkt. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.