Czerwiec 2010 r.

JS Budownictwo sp. z o.o. jako Partner z Liderem Konsorcjum CONDITE Sp. z o.o. Kielce podpisało umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na budowę Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inzynierii Rolniczej.